Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 34/2019

Data :         2019-07-18

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości     

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z 9 lipca 2019 roku dotyczącego informacji nt. decyzji Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 (Decyzja)  Zarząd Invista SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o dokonaniu blokady rachunków bankowych Spółki jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem Decyzji w kwocie 4,5 mln zł na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.

Spółka kwestionuje argumentację wskazaną w Decyzji, iż decyzja prezydenta m. st. Warszawy z 2 listopada 2012 roku dotycząca nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 została podjęta z naruszeniem prawa. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent pozostaje przy tym w toku kompleksowej analizy przedmiotowej decyzji oraz możliwego zakresu działań odwoławczych i zabezpieczających interes Spółki. Jednocześnie dokonanie blokady rachunków bankowych Spółki uznaje za działanie naruszające interes Emitenta, w szczególności wobec faktu, iż Decyzja nie ma charakteru prawomocnego a okres na odwołanie od niej upływa w terminie 9 sierpnia 2019 roku. Emitent podjął działania wyjaśniające mające na celu zwolnienie blokad z rachunków bankowych Spółki.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, w tym o złożeniu  odwołania od Decyzji, Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.