Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 36/2019

Data:         2019-08-09

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.   

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z 18 lipca 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o blokadzie rachunków bankowych Spółki jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem decyzji Komisji Weryfikacyjnej [Komisja] w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 [Decyzja] Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu pozostaje w toku analizy i przygotowania treści skargi na Decyzję. Intencją Emitenta jest złożenie powyższej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dacie 12 sierpnia 2019 r., w trybie właściwym dla ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co pozostanie w zgodzie z terminami przewidzianymi przepisami prawa dla czynności odwoławczych od tego rodzaju decyzji.

O złożeniu przedmiotowej skargi Spółka poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.