Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Aktualizacja informacji nt. nieruchomości

Data: 4/01/2021

Raport bieżący 1/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z 24 listopada 2020 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących procesu sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie Zarząd Invista SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 roku zawarł ze spółką Matexi Polska sp. z o.o. (Kupujący) umowę sprzedaży Nieruchomości (Umowa) za cenę 6,4 mln zł netto (Cena).

Płatność Ceny została rozliczona w ten sposób, że 2,4 mln zł została zapłacona Emitentowi w formie zaliczki a pozostała część Ceny w kwocie 4 mln zł została zapłacona w dniu zawarcia Umowy. Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu zawarcia Umowy.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 6,4 mln zł.

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Kupującym i osobami nim zarządzającymi.