Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 60/2019

Data sporządzenia:         2019-12-16

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E           

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:                                                                                                                               

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2019 z 28 listopada 2019 roku w sprawie  podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu mającego na celu uzgodnienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii E przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z brakiem terminowego wykupu obligacji serii E w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent przystąpi do procesu uzyskiwania ze strony poszczególnych obligatariuszy akceptacji dla ustalonych przez Emitenta, oczekiwanych zmian  warunków emisji obligacji serii E.

Zmiany te przewidują w szczególności: i] wydłużenie terminu wykupu obligacji na 15 czerwca 2020 roku, ii] wprowadzenie sześciu nowych miesięcznych okresów odsetkowych przypadających na okres od 15 grudnia 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku iii] ustanowienie alternatywnego zabezpieczenia obligacji serii E poprzez ustanowienie dodatkowej hipoteki na posiadanej przez Emitenta nieruchomości.

Wszystkie zmiany warunków emisji obligacji wejdą w życie z dniem 15 grudnia 2019 r., przy czym możliwe to będzie pod warunkiem zawarcia przez Emitenta z każdym obligatariuszem serii E jednobrzmiących porozumień w zakresie dokonanych zmian.

O kolejnych istotnych etapach i uzgodnieniach związanych z powyższymi ustaleniami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.