Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący 15/2020

Temat: Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2019 z 16 grudnia 2019 r. Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 czerwca 2020 roku przystąpił do procesu mającego na celu przesunięcie terminu wykupu obligacji serii E na wrzesień 2020 roku. Powyższe decyzja związana jest z aktualną na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego oceną oczekiwanych w perspektywie najbliższych miesięcy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej - w szczególności w aspekcie przesuwającej się czasie finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości przez ul. Okrzei w Warszawie.

Jednocześnie w nawiązaniu do dotychczasowych działań związanych z odsetkami od obligacji serii E intencją Emitenta pozostaje wprowadzenie kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych przypadających w terminu do oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii E oraz konsekwentne realizowanie zobowiązań wynikających z tych okresów odsetkowych na zasadach wskazanych m.in. w raporcie bieżącym nr 14/2020.

Intencją Emitenta jest uzyskanie ze strony poszczególnych obligatariuszy akceptacji dla ustalonych przez Emitenta i opisanych powyżej, oczekiwanych zmian warunków emisji obligacji serii E. Intencją Emitenta pozostaje również aby wszystkie zmiany warunków emisji obligacji weszły w życie z dniem 15 grudnia 2019 r., przy czym możliwe to będzie pod warunkiem zawarcia przez Emitenta z każdym obligatariuszem serii E jednobrzmiących porozumień w zakresie dokonanych zmian.

O kolejnych istotnych etapach i uzgodnieniach związanych z powyższymi ustaleniami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.