Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 45/2019

Data sporządzenia:         2019-10-23

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E              

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z 15 sierpnia 2019 roku Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 października 2019 roku Emitent przekazał do KDPW środki pieniężne na dokonanie płatności odsetek od obligacji serii E za okres odsetkowy kończący się w dacie 15 sierpnia 2019 roku.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż:

- płatność odsetek za powyższy okres została zrealizowana z rachunku bankowego otwartego po uzyskaniu wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2019 wstrzymującego Decyzję Komisji Weryfikacyjnej z dnia 9 lipca 2019 roku w zakresie nałożonego na Spółkę obowiązku zapłaty kwoty 4,5 mln zł;

- Spółka pozostaje w zwłoce z płatnością odsetek za okresy odsetkowe zakończone odpowiednio 15 września oraz 15 października 2019 roku a płatność odsetek za powyższe okresy zostanie dokonana, z oczekiwanych w perspektywie najbliższych tygodni wpływów pieniężnych.

Emitent przypomina, iż brak terminowej płatności odsetek od obligacji stanowi standardowe zdarzenie wskazane jako przypadek naruszenia warunków emisji obligacji. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z płatnością odsetek od obligacji serii E Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.