Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Aktualizacja informacji nt. rozwiązania umów zlecenia

Data: 10/11/2020

Raport bieżący 33/2020

W nawiązaniu do raportu okresowego za I półrocze 2014 r. w przedmiocie i zbycia praw i roszczeń do nieruchomości oraz ii zawiązania rezerw w przypadku materializacji zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży zwrotnej zbytego prawa do nieruchomości Zarząd Invista SA [Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym strony uzgodniły iż w związku z rozwiązaniem umowy Emitent przeniesie na druga stronę prawa do nieruchomości znajdującej się w portfelu inwestycyjnym Emitenta. Wyżej wymienione prawa dotyczą nieruchomości przy ulicy Noakowskiego. W księgach rachunkowych Emitenta ww. prawa są ujmowane w wartości ok. 1 mln złotych. Emitent wyjaśnia iż opisane powyżej okoliczności rozwiązania umowy skutkować będą i rozwiązaniem rezerwy, o których mowa powyżej w wysokości 5,4 mln, ii jak również przeniesieniem praw do nieruchomości na drugą stronę. Emitent informuje, że w związku z przeniesieniem ww. praw do nieruchomości na drugą stronę obie strony umowy uznają wszystkie roszczenia za wygasłe w całości, nie zachowując wobec siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń.