Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 39 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-11-30                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  INVISTA S.A.  
  Temat                    
  Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie.  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zawarcia z Matexi Polska Sp. z o.o. _Kupujący_ przedwstępnej umowy sprzedaży _Umowa Przedwstępna_ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie _Nieruchomość_ jak również raportu bieżącego nr 56/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zapłaty zaliczki związanej z ww. umową Zarząd Invista SA _Spółka_ informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 r. dokonano zmiany Umowy Przedwstępnej, na mocy której to zmiany termin na zawarcie Umowy Warunkowej został wydłużony do końca 2018 r., przy czym zawarcie ww. umowy jest uwarunkowane zaistnieniem wskazanych w raporcie bieżącym nr 47/2016 okoliczności _warunków_ przy jednoczesnym braku obciążeń Nieruchomości innych niż wskazane w Umowie Przedwstępnej oraz nieistnieniem jakichkolwiek przeszkód prawnych do zawarcia Umowy Warunkowej _w tym również przeszkód prawnych powstałych po dacie zawarcia Umowy Przedwstępnej, a odnoszących się do Współwłaściciela_, przy czym Kupujący może w dowolnym momencie zrzec się warunków _jako zastrzeżonych na jego korzyść_ od których uzależnione jest zawarcie Umowy Warunkowej. Niezależnie od powyższego w przypadku ziszczenia się warunków do zawarcia Umowy Warunkowej lub ich zrzeczenia się przez Kupującego i niewykonaniu obowiązku zawarcia Umowy Warunkowej przez Sprzedających, Kupujący do końca czerwca 2019 roku będzie uprawniony do odstąpienia o Umowy Przedwstępnej.
W pozostałym zakresie Umowa Przedwstępna nie uległa istotnym zmianom.