Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 17/2018          

Data :         2018-12-18

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z 6 grudnia 2017 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących procesu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie (Nieruchomość) Zarząd Invista S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. w godzinach popołudniowych dokonano zmiany umowy przedwstępnej sprzedaży na mocy, której ustalono, iż zawarcie umowy warunkowej nastąpi nie później niż do końca 2020 roku. Ustalono również, iż zawarcie umowy warunkowej poprzedzone zostanie w szczególności zakończeniem ostatecznym i prawomocnym postępowań toczących się względem Invista S.A. oraz Współwłaściciela o wyjaśnienie i ustalenie wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego ww. Nieruchomości w relacji do kosztów uzyskania tego prawa przez Spółkę oraz ustalenie ekwiwalentności świadczenia własnego Spółki w ramach czynności przedsięwziętych w celu uzyskania prawa do Nieruchomości przez Spółkę. 

Ponadto ustalono, iż w przypadku gdy do końca 2020 roku nie zostaną spełnione okoliczności niezbędne do zawarcia umowy warunkowej a jednocześnie Kupujący nie zrzeknie się do ww. daty z tych okoliczności umowa wygaśnie z końcem 2020 roku.

Na podstawie zmiany do umowy przedwstępnej dostosowano również do aktualnych terminów realizacji umowy postanowienia dotyczące rozliczenia zaliczki oraz kar umownych.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy Przedwstępnej nie uległy istotnym zmianom.