Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

Raport bieżący 24/2020

Data: 2020-08-31

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z 5 marca 2020 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących procesu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie [Nieruchomość] oraz trwającego postępowania dotyczącego wyjaśnienia i ustalenia wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości Zarząd Invista S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku powziął informację o wydaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie [Sąd Okręgowy] wyroku oddalającego apelację m. st. Warszawy od wyroku sądu I instancji wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019.

Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny.

Emitent przypomina, iż prawomocne zakończenie postępowania stanowi okoliczność, której wystąpienie umożliwi realizację postanowień dokumentacji zawartej z Kupującym w zakresie sprzedaży Nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie, o czym Emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym nr 10/2020.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z procesem sprzedaży Nieruchomości Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.