Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  6/2019

Data: 8.03.2019        

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A      

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 marca 2019 r. otrzymał od Pana Jana Bazyla zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Jana Bazyla:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 5 marca 2019 roku umowy cywilnoprawnej sprzedaży 449 484 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 10%.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 1.857.739;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,85%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.857.739 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 12,85%.

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 1.408.255;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,74%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.408.255 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 9,74%.


Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”