Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki INVISTA S.A. informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 5 września 2013 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1021/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C,D,E,E1,F,G,H oraz I spółki INVISTA S.A., do obrotu na rynku równoległym GPW dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela INVISTA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
1) 1.875.000 akcji serii A;
2) 3.125.000 akcji serii B;
3) 1.953.446 akcji serii C;
4) 1.400.000 akcji serii D;
5) 45.500 akcji serii E; 
6) 8.000 akcji serii E1;
7) 1.000.000 akcji serii F;
8) 4.305.000 akcji serii G;
9) 1.000.000 akcji serii H;
10) 64.260.000 akcji serii I.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 1022/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C,D,E,E1,F,G,H oraz I spółki INVISTA S.A., dzień 5 września 2013 r to również data wprowadzenia wymienionych akcji w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Wymienione akcje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem "PLECMNG00019" i zgodnie ze wspomnianą uchwałą nr 1022/2013 Zarządu GPW mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVISTA" i oznaczeniem "INV".

O podjęciu przez Zarząd GPW wymienionych uchwał Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 4 września 2013 roku opublikowanego w systemie EBI, za pomocą którego Spółka wykonywała obowiązki informacyjne jako spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).