Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 20/2019

Data :         2019-04-25

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych dotyczących wycen umów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.      

Treść raportu:   

Zarząd Invista SA (Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 26 kwietnia 2019 roku procesu szczegółowej weryfikacji posiadanego portfela umów związanych z obszarem doradztwa realizowanego w ramach procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, kierując się zasadą ostrożności w tym samym dniu Emitent podjął decyzję o odpowiednio i) dokonaniu odpisów wartości księgowej wyceny aktywa w postaci zaawansowania umów w zakresie praw i roszczeń do nieruchomości dochodzonych na rzecz klientów Emitenta, które klasyfikowane jest jako pozycje międzyokresowych rozliczeń czynnych oraz ii) utworzeniu rezerwy dotyczącej potencjalnego odstąpienia od umów zbycia praw i roszczeń nieruchomości gruntowych w Kolonia Wsi Wola w Warszawie.
Mając powyższe na uwadze dokonane zostały odpisy aktualizujące wskazane powyżej aktywa w łącznej wartości 2,12 mln zł _wpływ ujemny na wyniki finansowe 2018 roku_ oraz utworzona została rezerwa o wartości ok. 1,3 mln zł (wpływ ujemny na wyniki finansowe 2018 roku).
Jednocześnie Emitent informuje, że proces czynności rewizji związanych ze sprawozdaniami finansowymi za 2018 rok pozostaje w toku. Emitent przypomina również, iż planowany termin publikacji raportów rocznych został ustalony na 30 kwietnia 2019 roku.