Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący 16/2020

Temat: Informacja nt. jednorazowych operacji o charakterze księgowym

Zarząd Invista SA [Emitent] informuje, że w związku z procesem przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 roku oraz realizowanymi czynnościami rewizji finansowej w dniu 26 czerwca 2020 r. podjął decyzję o przekwalifikowaniu aktywa w postaci dwóch nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej nabyte roszczenie (prawo do odszkodowania) do nieruchomości na wierzytelności w konsekwencji czego zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości utworzone zostały odpisy aktualizujące wartość tych aktywów tj.:

- dla wierzytelności dotyczącej praw i roszczeń przy ul. Zielnej w Warszawie odpis w wysokości ok. 3,4 mln zł i tym samym aktualna wartość księgowa tej pozycji w księgach rachunkowych wynosić będzie ok. 1,3 mln zł;

- dla wierzytelności dotyczącej praw i roszczeń przy ul. Noakowskiego w Warszawie odpis w wysokości ok. 6,2 mln zł i tym samym aktualna wartość księgowa tej pozycji w księgach rachunkowych wynosić będzie 1,0 mln zł.

Wartość odpisu dotyczącego wierzytelności dotyczącej praw i roszczeń przy ul. Zielnej pomniejszy wynik za 2019 rok o wskazaną powyżej kwotę. Natomiast wartość odpisu dla wierzytelności dotyczącej praw i roszczeń ul. Noakowskiego pomniejszy pozycję wyniku z lat ubiegłych.

Jednocześnie Emitent informuje, że proces czynności rewizji związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok pozostaje w toku. Emitent przypomina również, iż planowany termin publikacji raportu rocznego został ustalony na 30 czerwca 2020 roku.