Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  18/2018

Data:  2018-12-21

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat: Informacja nt. nabycia akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym w formie 5 umów o charakterze cywilnoprawnym łącznie 833 niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 21 grudnia 2018 roku wynosi 499,80 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0058% kapitału zakładowego i uprawnia do 833 głosów co stanowi 0,0058% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 3,60 złotych za sztukę.

Po transakcji nabycia akcji, o których mowa powyżej Spółka posiada łącznie   2 221 629 akcji własnych, stanowiących 15,3618% kapitału zakładowego uprawniających do 2 221 629 głosów co odpowiada 15,3618% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka prezentuje szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych o których mowa powyżej.

Załącznik