Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 30/2016

Temat: Informacja nt. negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. zawarł z podmiotem niepowiązanym osobowo oraz kapitałowo z Emitentem (Współwłaściciel a łącznie z Emitentem jako Sprzedający) oraz Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. (Kupujący) list intencyjny (List Intencyjny) określający wstępne warunki sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie (Nieruchomość). Na Nieruchomość składają się: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1.705 m2 w równych udziałach posiadane przez Emitenta oraz Współwłaściciela jak również nieruchomość o powierzchni ok. 346 m2 do której Emitent zamierza posiadać wyłączne uprawnienie do ustanowienia na rzecz Emitenta przez Miasto Stołeczne Warszawa prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego umowa przedwstępna sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta do dnia 1 sierpnia 2016 r. natomiast cena sprzedaży Nieruchomości została określona na 15 mln zł netto, przy czym Emitentowi przysługiwać będzie 8,8 mln zł z ww. kwoty. Zawarcie umowy przedwstępnej poprzedzone zostanie w szczególności przeprowadzeniem weryfikacji stanu Nieruchomości przez Kupującego. Jeżeli w związku z weryfikacją stanu Nieruchomości ujawnione zostaną okoliczności lub ryzyka mające wpływ na jej cenę ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie. Jednocześnie w związku z zawarciem Listu Intencyjnego do dnia zawarcia umowy przedwstępnej udzielona została Kupującemu wyłączność negocjacyjna.