Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 24/2016

Temat: Informacja nt. odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z  dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości  (Nieruchomość) przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego (Umowa Przedwstępna) Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 roku wpłynęło do Spółki datowane na dzień 6 czerwca 2016 roku oświadczenie Yawa sp. z o.o. 25 sp. k. (Kupującego) o  odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej związane z nieosiągnięciem przez strony uzgodnień w przedmiocie trybu i sposobu procedowania stosownych uzgodnień i pozwoleń określających ostateczny kształt inwestycji.   

W związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej przez Kupującego Spółka nie przewiduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych.

Intencją Spółki pozostaje przeprowadzenie transakcji zbycia Nieruchomości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].