Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 15/2019

Data:         2019-04-12

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Informacja nt. operacji księgowych związanych z wycenami posiadanych nieruchomości inwestycyjnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 12 kwietnia 2019 roku operatów szacunkowych dla nieruchomości zlokalizowanych w Łomiankach przy ulicy Zielonej o powierzchni 4,3453 ha oraz nieruchomości zlokalizowanej w Aleksandrowie gmina Czosnów o powierzchni 18,32 ha sporządzonych na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, kierując się zasadą ostrożności, Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o dokonaniu przeszacowania wartości księgowej wskazanych powyżej nieruchomości do wartości wskazanej w poszczególnych operatach szacunkowych.

Mając powyższe na uwadze w dniu 12 kwietnia 2019 roku Emitent:

- dokonał odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych w Łomiankach o wartości 13,27 mln zł (wpływ ujemny na wyniki finansowe 2018 roku) – aktualnie księgowa wartość powyższych nieruchomości została ustalona na 13,48 mln zł;

- dokonał przeszacowania aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnej w Aleksandrowie o wartości 1,97 mln zł (wpływ dodatni na wyniki finansowe 2018 roku) – aktualnie księgowa wartość powyższej nieruchomości została ustalona na 5,02 mln zł.

Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Emitenta.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż aktualnie oczekuje na wpłynięcie operatów szacunkowych dla dwóch  nieruchomości i w przypadku pojawienia się istotnych rozbieżności w zakresie otrzymanych wycen oraz wartości księgowej tych nieruchomości ujmowanych w księgach rachunkowych Emitenta, Spółka niezwłocznie przekaże stosowną informację w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, że proces badania rocznych sprawozdań finansowych pozostaje w toku a planowany termin publikacji raportów rocznych został ustalony na 26 kwietnia 2019 roku.