Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 22/2019

Data:         2019-05-01

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Informacja nt. raportów rocznych za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z opóźnieniami o charakterze organizacyjnym do momentu sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał od firmy audytorskiej sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Jednocześnie z uwagi na nieotrzymanie sprawozdań firmy audytorskiej Emitent uznaje, iż proces czynności rewizji finansowej dla jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2018 rok nie został zakończony.

Mając powyższe na uwadze Zarząd wyjaśnia, iż  opublikowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą oraz starannością. Natomiast nie można wykluczyć  ewentualnej możliwości pojawienia się korekt w związku z trwającym procesem badania rocznych sprawozdań finansowych.