Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 19/2020

Data sporządzenia:         2020-07-15

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Informacja nt. raportów rocznych za 2019 rok   

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. [Spółka] informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego oczekuje na wydanie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Emitenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przedłużający się termin wydania przedmiotowego sprawozdania związany jest z opóźnieniami o charakterze organizacyjnym, które wpłynęły na nieotrzymanie w wymaganym terminie ze strony współpracujących z Emitentem instytucji bankowych potwierdzeń sald rachunków bankowych. Emitent podejmuje działania aby wyeliminować ten brak i ocenia, iż wbrew pierwotnym założeniom wskazującym na możliwość uzupełnienia przedmiotowego braku w pierwszych dniach lipca br., Emitent oczekuje, że sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok zostanie przekazane Emitentowi w perspektywie najbliższych dni.

Jednocześnie mając na uwadze dotychczasowy przebieg procesu rewizji finansowej dla sprawozdania finansowego za 2019 rok Emitent przewiduje, iż sprawozdanie firmy audytorskiej nie będzie zawierało zastrzeżeń odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.