Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

arząd Invista SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał od osoby zarządzającej (w chwili dokonywania transakcji) sporządzone w dniu 27 stycznia 2014 roku w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na akcjach Invista SA, których wartość w 2013 roku nie przekroczyła równowartości 5 tys. euro.

Osoba zarządzająca poinformowała o:
- nabyciu w dniu 12 czerwca 2013 roku 2.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,51 zł za jedną akcję, transakcja została zawarta w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,
- zbyciu w dniu 24 października 2013 roku 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,41 zł za jedną akcję, transakcja została zawarta na rynku regulowanym GPW.

Wszystkie transakcje były transakcjami sesyjnymi zwykłymi.

Osoba zarządzająca, której dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.