Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 23/2019

Data:  8-05-2019

Skrócona nazwa emitenta:  INVISTA S.A.     

Temat : Korekta raportów za rok 2018

 Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 1 maja 2019 roku Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z prowadzonymi do dnia 8 maja 2019 roku czynnościami rewizji finansowej w rocznych sprawozdaniach finansowych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym):Treść raportu:

- w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego nie zostały wprowadzone istotne zmiany danych liczbowych odnoszące się do danych finansowych, takich jak zysk netto działalności kontynuowanej, suma bilansowa, kapitał własny, przychody, przepływy pieniężne za rok obrotowy 2018, natomiast wprowadzone zostały zmiany o charakterze edytorskim;

- w sprawozdaniu skonsolidowanych zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 1.

- w sprawozdaniu zarządu zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 2.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w dniu 8 maja 2019 roku otrzymał datowane na ten sam dzień sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2018 rok, które wraz z pozostałymi elementami raportów rocznych zostaną niezwłocznie przekazane w ramach skorygowanych raportów rocznych.

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2