Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport EBI

typ raportu Raport Quarterly
numer 30/2012
data dodania 2012-09-17 13:35:03
spółka Invista Spółka Akcyjna

Korekta raportu EBI nr 28/2012 - Raport za II kwartał 2012 r.

Zarząd Invista SA w załączeniu do niniejszego raportu przesyła skorygowane sprawozdanie finansowe Invista SA za drugi kwartał 2012 roku.

Korekta raportu okresowego składana jest w związku z błędami występującymi w następujących pozycjach rachunku zysku i strat:
1. Inne pozostałe koszty operacyjne za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 było -69 689,39 winno być 0,00,
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 było 522 568,73 winno być -69 689,39,
3. Przychody finansowe za okres 01.04.2012 do 30.06.2012 było 0,00 winno być 522 568,73,
4. Inne pozostałe koszty operacyjne za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 było 11 595 127,40 winno być 0,00,
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 było 737 771,81 winno być 11 595 127,40,
6. Przychody finansowe za okres 01.01.2012 do 30.06.2012 było 0,00 winno być 737 771,81,

oraz korektą dotyczącą następujących pozycji bilansu:

1. Aktywa trwałe 30.06.2012 było 39 151 560,44 winno być 38 693 364,44,
2. Inwestycje długoterminowe 30.06.2012 było 38 765 568,00 winno być 38 307 442,00,
3. Inne inwestycje długoterminowe 30.06.2012 było 6 392 648,00 winno być 5 934 522,00,
4. Aktywa obrotowe 30.06.2012 było 4 143 193,69 winno być 4 343 193,69,
5. Rozliczenia międzyokresowe 30.06.2012 było 10 718,66 winno być 210 718,66,
6. Kapitał (fundusz) własny 30.06.2012 było 35 342 900,11 winno być 35 084 774,11,
7. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny było 5 934 822,00 winno być 5 676 696,00,
8. Suma bilansowa 30.06.2012 było 43 294 754,13 winno być 43 036 628,13.

Wybrane dane finansowe korygowane są w następujących pozycjach:
1. Aktywa trwałe na dzień 30.06.2012 było 39 152 winno być 38 693,
2. Aktywa obrotowe na dzień 30.06.2012 było 4 143 winno być 4 343,
3. Aktywa razem na dzień 30.06.2012 było 43 295 winno być 43 036,
4. Kapitał własny na dzień 30.06.2012 było 35 343 winno być 35 084.

Treść raportu kwartalnego została uzupełniona o informację w zakresie niesporządzania konsolidacji sprawozdania finansowego.

Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: 

§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Bazyl - Członek Zarządu