Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport EBI

typ raportu Raport Quarterly
numer 5/2013
data dodania 2013-02-21 13:52:25
spółka Invista Spółka Akcyjna

Korekta raportu EBI nr 35/2012 - Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r.

Zarząd Invista SA w załączeniu do niniejszego raportu przesyła skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za trzeci kwartał 2012 roku skorygowane ze względu na występujący błąd rachunkowy dotyczący wyłączeń transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Korekta raportu okresowego składana jest w związku z błędami występującymi w następujących pozycjach Wybranych danych ze sprawozdania z całkowitych dochodów:
1. Przychody netto ze sprzedaży ogółem za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 było 126 winno być 9,
2. Przychody netto ze sprzedaży ogółem za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 było 390 winno być 272,
3. Zysk (strata) ze sprzedaży za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -194 winno być -311,
4. Zysk (strata) ze sprzedaży za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 było -538 winno być -655,
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -210 winno być -328,
6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 było 16 661 winno być 16 543,
7. Zysk (strata) brutto za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -260 winno być -378,
8. Zysk (strata) brutto za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 było 16 613 winno być 16 496,
9. Zysk (strata) netto za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -259 winno być -376,
10. Zysk (strata) netto za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 było 13 323 winno być 13 206,

oraz korektą dotyczącą następujących pozycji Wybranych danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej:

1. Zobowiązania długoterminowe 30.09.2012 było 4 014 winno być 4 131,
2. Zobowiązania razem 30.09.2012 było 5 572 winno być 5 689,
3. Kapitał własny 30.09.2012 było 32 285 winno być 32 167.

Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
  • Jan Bazyl - Członek Zarządu