Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 45/2017

Data:         2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017 Zarząd Invista SA (Spółka) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku, Spółka dokonała transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym łącznie 1.299.167 niezdematerializowanych akcji własnych serii J Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 22 grudnia 2017 roku wynosi 779.500 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 8,98 % kapitału zakładowego i uprawnia do 1.299.167 głosów co stanowi 8,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,25 złotych za sztukę.

Po transakcjach nabycia akcji, o których mowa powyżej Spółka posiada łącznie 2.220.796 akcji własnych, stanowiących 15,36% kapitału zakładowego uprawniających do 2.220.796 głosów co odpowiada 15,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.