Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Emilii Plater

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym EBI nr 14/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku Zarząd Invista SA _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 15 października 2014 roku zawarł z Panem Mirosławem Bieńkiem _Sprzedający_ umowę sprzedaży _Umowa_ prawa użytkowania wieczystego w udziale 29/64 części w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 _Nieruchomość_ na mocy której nabył Nieruchomość za cenę 200 tys. zł. Pan Mirosław Bieniek jest powiązany ze Spółką w taki sposób, iż jest on jej znaczącym akcjonariuszem.

Umowa została zawarta w związku z wykonaniem postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w dniu 19 kwietnia 2012 roku.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Nieruchomość zostanie ujęta w księgach ewidencyjnych Spółki w cenie nabycia. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

W związku z ww. transakcją oraz nabyciem w dniu 19 kwietnia 2012 roku ½ udziału w Nieruchomości Emitent posiada łącznie 61/64 udziału w nieruchomości.
Aktualnie Emitent prowadzi analizy i prace studyjne w kierunku rewitalizacji Nieruchomości i przystosowania jej do celów komercyjno - biurowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji