Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Data:  16/06/2021

Raport bieżący 11/2021

Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie 00-580 [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.] niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii J wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie 00-580 Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 w lokalu 16, w dni robocze _od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 - 16:30.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.