Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd INVISTA SA (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku pomiędzy INVISTA SA, jako Sprzedającym, a Aforti Holding SA, jako Kupującym, została zawarta Warunkowa umowa sprzedaży (Umowa) 6 945 000 akcji spółki Invista Dom Maklerski SA (spółka zależna od Emitenta), stanowiących 90,01% udziału w kapitale zakładowym Invista Dom Maklerski SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Invista Dom Maklerski SA za cenę wynoszącą 2.270.000,00 zł.

Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwalającego Kupującemu na nabycie wszystkich akcji Sprzedającego, tj. niedoręczenia przez KNF w terminie przewidzianym w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) decyzji w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu. Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony w terminie dwóch miesięcy i siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

Ponadto Strony zgodnie uznają i oświadczają, iż wiążąca je dotychczas Warunkowa umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 30 listopada 2012 roku, zmieniana aneksami z dnia 30 maja 2013 r. oraz z dnia 30 października 2013 r. (o których Emitent informował raportami EBI nr: 37/2012 dnia 30.11.2012 r., 2/2013 dnia 16.01.2013 r., 12/2013 dnia 31.05.2013 r. oraz ESPI nr 10/2013 dnia 31.10.2013 r.) wygasła.