Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Data: 29/09/2021

Raport bieżący z plikiem 19/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 września 2021 r. a , Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 29 września 2021 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Invista S.A. za 2020 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie będzie przedmiotem punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej