Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku do Rady Nadzorczej Spółki został powołany przez Pana Mirosława Bieńka, na podstawie uprawnień osobistych określonych w § 13 ust 2 Statutu Spółki, Pan Tomasz Żabczyński.

Pan Tomasz Żabczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg kariery zawodowej:
-od 2007 r. - Indywidualna Praktyka Adwokacka jako Członka Izby Adwokackiej w Warszawie ,
-2003 r. -2007 r. - Aplikacja Adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
-Członek Rady Nadzorczej spółki Instytut Kontroli Budownictwa S.A., KRS nr 0000380258.

Pan Tomasz Żabczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Żabczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]