Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 29/2016

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 czerwca 2016 roku, powołała Pana Jana Bazyla Prezesa Zarządu na nową, trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Jan Bazyl - Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Magister Międzynarodowego Zarządzania. Od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się realizowaniem inwestycji deweloperskich. Od 2005 roku zajmuje się rynkiem akcji pracowniczych spółek Skarbu Państwa. Prowadził szereg transakcji na rynku niepublicznym w ramach prywatyzacji przedsiębiorstw. W dziale Global Financial Services w Ernst & Young zajmował się audytem finansowym instytucji finansowych na rynku polskim. Pełnił funkcję doradcy na rzecz Secus Asset Management S.A. w ramach rynku Venture Capital.

Od 21 września 2011 roku do 9 stycznia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Invista SA. W 2012 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Aforti Securities SA (dawniej: Invista Dom Maklerski SA). Od 9 stycznia 2012 roku do 17 stycznia 2014 roku Członek Zarządu Invista SA. Od dnia 17 stycznia 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Invista SA.

Obecnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Projekt Okrzei Sp. z o.o. Dodatkowo pełni funkcje w zarządach spółek niepowiązanych kapitałowo z Emitentem tj. BW Capital Sp. z o.o., SportsMe Sp. z o.o., European Intellectual Property HUB Sp. z o.o., KEC Projekt Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Jana Bazyla, Pan Jan Bazyl nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Bazyl nie prowadzi innej działalności w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Invista S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]..