Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 21/2015

Temat:                                                                                                                                              

Proponowana zmiana Statutu INVISTA S.A.      

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INVISTA S.A. ("Spółka") przekazuje treść zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 3a lit. a Statutu Spółki:

„ a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2015 r;”

Proponowane brzmienie nowego § 3a lit. a Statutu Spółki:

„ a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2017 r;”