Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 46/2017

Data: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat  

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych Invista S.A.     

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] (Ustawa) Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż po zawarciu w dniu 22 grudnia 2017 r. dwóch transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym odpowiednio 649.167 oraz 650.000 tj. łącznie 1.299.167 niezdematerializowanych akcji własnych serii J, łączna liczba głosów wynikających z akcji własnych nabytych przez Spółkę przekroczyła próg 15% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem ww. transakcji Emitent posiadał 921.629 akcji własnych, stanowiących 6,3728% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 921.629 głosów, co stanowiło 6,3728% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Po rozliczeniu ww. transakcji Emitent posiadać będzie 2.220.796 akcji własnych, stanowiących 15,36% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 2.220.796 głosów, co stanowi 15,36% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Nie występują podmioty zależne od Emitenta, które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.