Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 4/2017

Data:         2017-02-03

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych Invista S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] (Ustawa) Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z prowadzonym skupem akcji własnych w celu umorzenia, po zawarciu w dniu 03 lutego 2017 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 000 akcji własnych, łączna liczba głosów wynikających z akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu przekroczy próg 5% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem ww. transakcji Emitent posiadał 719 584 akcji własnych, stanowiących 4,9757% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 719 584  głosów, co stanowiło 4,9757% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Po rozliczeniu ww. transakcji Emitent posiadać będzie 726 584 akcji własnych, stanowiących 5,0241% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 726 584 % głosów, co stanowi 5,0241% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.

Nie występują podmioty zależne od Emitenta, które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.