Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 70/2016

Data:         2016-12-28

Skrócona nazwa emitenta INVISTA S.A.

Temat

Przeniesienie własności akcji  Aforti Securities S.A. na rzecz Aforti Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 30 maja 2014 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących zawartej z Aforti Holding S.A. (Kupujący) warunkowej umowy sprzedaży 6.945.000 tj. wszystkich posiadanych przez Invista S.A. (Emitent, Spółka) akcji spółki zależnej Aforti Securities S.A. (wcześniej Invista Dom Maklerski S.A.) w której to umowie wskazano warunek zawieszający odnoszący się do wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) pozytywnego stanowiska zezwalającego na nabycie od Emitenta przez Kupującego wskazanych powyżej akcji Aforti Securities oraz raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie cofnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities S.A. (Aforti Securities) Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 r. strony rozwiązały wskazaną powyżej warunkową umowę sprzedaży akcji Aforti Securities oraz równolegle zawarły umowę sprzedaży na mocy której w dacie 28 grudnia 2016 roku nastąpiło  przeniesienie własności na rzecz Kupującego 6.945.000 akcji Aforti Securities. Akcje te uprawniały do 90,01% kapitału zakładowego oraz takiej samej liczby głosów w ogólnej liczbie głosów w Aforti Securities a pozostałe 9,99% akcji tego podmiotu znajdują się już w posiadaniu Kupującego.

Emitent przypomina, iż uzgodniona cena w wysokości 2,27 mln zł została zapłacona przez Kupującego o czym Emitent informował m.in. w sprawozdaniu finansowym Invista SA za I półrocze 2014 roku (str. 14). W związku z przeniesieniem własności ww. akcji na Kupującego począwszy od 28 grudnia 2016 r. Aforti Securities przestaje być podmiotem zależnym od Emitenta. Akcje Aforti Securities były aktywem przeznaczonym do sprzedaży a ich wartość w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 2,25  mln zł.