Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 43/2017

Data:         2017-12-15        

Skrócona nazwa emitenta                                                                                                                                       

INVISTA S.A.     

Temat                                                                                                                                               

Przydział obligacji serii E              

Podstawa prawna                                                                                                                       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:                                                                                                                               

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z 31 października 2017 roku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji serii E Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku dokonał przydziału 3.093 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 3.093.000 zł. Tym samym datą emisji obligacji serii E jest dzień 15 grudnia 2017 roku.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na powiększenie kapitału obrotowego Emitenta. Obligacje zostały wyemitowane na okres dwuletni. Obligacje są kuponowe, ich oprocentowanie jest stałe, a okres odsetkowy wynosi 1 miesiąc.

Szczegółowe informacje nt. obligacji serii E zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 38/2017 i pozostają aktualne na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego.