Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

SA-Q

Temat: Raport kwartalny IQ2019

Data: 2019-05-28

           
 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 

1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

7

7

2

2

 

II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej

-193

-278

-45

-68

 

III. Zysk _strata_ brutto

-253

123

-59

29

 

IV. Zysk _strata_ netto

-253

107

-59

26

 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-99

-699

-23

-167

 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

0

383

0

92

 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-61

62

-14

15

 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-160

-378

-37

-90

 

IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

45 791

45 989

10 646

10 695

 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

16 115

16 061

3 747

3 735

 

XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

0

0

0

0

 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

3 363

3 309

782

770

 

XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

29 675

29 878

6 899

6 948

 

XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

8 677

8 677

2 017

2 018

 

XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

14 461 991

14 461 991

14 461 991

14 461 991

 

XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_*

-0,02

-0,84

0,00

-0,20

 

XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_*

-0,02

-0,84

0,00

-0,20

 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

2,05

2,07

0,48

0,48

 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_*

2,05

2,07

0,48

0,48

 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_

0,00

0,00

0,00

0,00

           
 

*Dane na dzień 31.12.2018 r.

Pobierz plik: Raport kwartalny IQ2019