Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  71/2016

Data:  2016-12-29

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 28 i 29 grudnia 2016 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 6.433 (odpowiednio 2.306 oraz 4.127) akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł.

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 28 grudnia 2016 roku wynosi 1.383,60 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0159% kapitału zakładowego i uprawnia do 2.306 głosów co stanowi 0,0159% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,29 złotych za sztukę.

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 29 grudnia 2016 roku wynosi 2.476,20 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0285% kapitału zakładowego i uprawnia do 4.127 głosów co stanowi 0,0285% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,29 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie  706.765 akcji własnych, stanowiących 4,8871% kapitału zakładowego uprawniających do 706.765 głosów co odpowiada 4,8871% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie w załączeniu Spółka prezentuje szczegółowe - poza przekazanymi w niniejszym raporcie bieżącym oraz w raporcie nr 68/2016 - informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w okresie od 21 do 29 grudnia 2016 r.

Załącznik