Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  14/2017

Data:  2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 i 16 marca 2017 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 14.890 (odpowiednio 7.480 oraz 7.410) akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł.

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 15 marca 2017 roku wynosi 4.488 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0517% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.480 głosów co stanowi 0,0517% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,26 złotych za sztukę.

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 16 marca 2017 roku wynosi 4.446 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0512% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.410 głosów co stanowi 0,0512% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,27 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie  796.679 akcji własnych, stanowiących 5,5088% kapitału zakładowego uprawniających do 796.679 głosów co odpowiada 5,5088% ogólnej liczby głosów w Spółce.