Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka nabyła 3.500 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2013 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku. 
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 16 kwietnia 2014 roku wynosi 2 100,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0242% kapitału zakładowego i uprawnia do 3 500 głosów co stanowi 0,0242% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,11 złotych za sztukę. 
Spółka posiada łącznie 10 500 akcji własnych, stanowiących 0,0726% kapitału zakładowego uprawniających do 10 500 głosów co odpowiada 0,0726% ogólnej liczby głosów w Spółce.