Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

PL

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku (o godzinie 15:01:15) realizując program skupu akcji własnych, Spółka bezpośrednio tj. bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej w ramach jednej transakcji sesyjnej nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.896 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 14 stycznia 2015 roku wynosi 2.937,60 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0339% kapitału zakładowego i uprawnia do 4.896 głosów co stanowi 0,0339% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,20 złotych za sztukę.
Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 407.141 akcji własnych, stanowiących 2,8152% kapitału zakładowego uprawniających do 407.141 głosów co odpowiada 2,8152% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe