Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku (o godzinie 10:51:20) realizując program skupu akcji własnych, Spółka bezpośrednio tj. bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej w ramach jednej transakcji sesyjnej nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 858 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.


Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 24 kwietnia 2015 roku wynosi 514,80 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0059% kapitału zakładowego i uprawnia do 858 głosów co stanowi 0,0059% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Cena jednostkowa nabycia ww. akcji wynosiła 2,02 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 413.787 akcji własnych, stanowiących 2,8612% kapitału zakładowego uprawniających do 413.787 głosów co odpowiada 2,8612% ogólnej liczby głosów w Spółce