Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 54/2019

Data:     2019-12-02

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 30 października 2019 roku dotyczącego odmowy rejestracji zmian Statutu Spółki Zarząd Invista S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 roku powziął informację o rejestracji w dniu 29 listopada 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (Sąd) zmiany par. 13 ust. 2 Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 20 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Dotychczasowe brzmienie par. 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„Pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a  pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Mirosław Bieniek na zasadzie uprawnienia osobistego akcjonariusza.”

Obecne brzmienie par. 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”