Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 35/2015

Temat: Rejestracja zmiany Statutu        

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 września 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2015 r. przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 29 czerwca 2015 roku. Treść zarejestrowanej zmiany Statutu została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 24/2015 z 30 czerwca 2015 r.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmianę.

STATUT

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]