Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. (Emitent)  działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 ze zmianami), informuje, iż w dniu 17 września 2013 r. otrzymał rezygnację Pana Grzegorza Leonarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Grzegorz Leonarczyk swoją decyzję uzasadnił przyczynami osobistymi.