Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

data: 2018-05-28

Raport kwartalny - IQ 2018 r.

pobierz plik: Raport za IQ 2018 r.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

             
 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 
 

1 kwartał narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

1 kwartał narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

1 kwartał narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

1 kwartał narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

 
 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

7

224

2

52

 
 

II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej

285

484

68

113

 
 

III. Zysk _strata_ brutto

-278

-260

-66

-61

 
 

IV. Zysk _strata_ netto

-283

-260

-68

-16

 
 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

123

-286

29

-67

 
 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

107

-281

26

-66

 
 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-699

-369

-167

-86

 
 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

383

-171

92

-40

 
 

IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

62 602

62 813

14 875

15 060

 
 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

18 555

18 872

4 409

4 525

 
 

XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

9 636

9 619

2 290

2 306

 
 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

8 919

9 253

2 119

2 218

 
 

XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

44 046

43 941

10 466

10 535

 
 

XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

8 677

8 677

2 062

2 080

 
 

XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

14 461 991

14 461 991

14 461 991

14 461 991

 
 

XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_

0,01

-0,27

0,00

-0,06

 
 

XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_

0,01

-0,27

0,00

-0,06

 
 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

3,05

3,04

0,72

0,73

 
 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_

3,05

3,04

0,72

0,73

 
 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_

0,00

0,00

0,00

0,00