Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

RB IIIQSr/2017

Temat: Skonsolidowany raport kwartalny IIIQ2017

plik: QSr - IIIQ2017

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-09-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 1690 5988 397 1371
Koszty działalności operacyjnej 1333 6872 313 1573
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 358 -884 84 -202
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 379 3271 89 749
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 179 3918 42 897
Zysk (strata) netto -13 1597 -3 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -874 -611 -205 -140
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -311 276 -73 63
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -581 286 -136 65
Przepływy pieniężne netto, razem -1767 -49 -415 -11