Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży 313 8 75 2  
  II. Koszty działalności operacyjnej 214 248 51 59  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 99 -240 24 -58  
  IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 716 -244 24 -58  
  V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 270 -939 781 -229  
  VI. Zysk (strata) netto 2 200 -939 525 -225  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 268 -1 605 780 -385  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -116 -156 -28 -37  
  IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -283 101 -68 24  
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 2 869 -1 661 685 -398  
skonsolidowany-raport-kwartalny-qsr