Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4
   1Q2015 r. w tys. zł.     EUR
    od 2015-01-01 do 2015-03-31 od 2014-01-01 do 2014-03-31  od 2015-01-01 do 2015-03-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży 511 313 123 75  
  II. Koszty działalności operacyjnej 337 214 81 51  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 174 99 42 24  
  IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 173 3716 42 887  
  V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 3270 9 781  
  VI. Zysk (strata) netto 41 2200 10 525  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2007 3268 484 780  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 109 -116 26 -28  
  IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -180 -283 -43 -68  
  X. Przepływy pieniężne nett, razem 1936 2869 467 685  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
 
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
Skrócone sprawozdanie finansowe za 1Q2015