Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

 

w tys.

zł.

w tys.

EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2015

półrocze /2014

półrocze / 2015

półrocze /2014

I. Przychody netto ze sprzedaży

647

312

157

75

II. Koszty działalności operacyjnej

636

608

154

146

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

11

-297

3

-71

IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-282

9079

-68

2173

V. Zysk (strata) netto

-432

7490

-104

1793

VI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

-416

7499

-101

1795

VII. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych

-16

-9

-4

-2

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-383

6038

-93

1433

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

48

455

12

108

X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1881

-1234

-455

-293

XI. Przepływy pieniężne netto razem

-2216

5260

-536

1248

XII. Aktywa razem*

64642

66194

15412

15530

XIII. Zobowiązania długoterminowe*

7858

5770

1873

1354

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe*

12442

15574

2966

3654

XV. Kapitał własny razem*

44 342

44849

10572

10522

XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej*

44252

44743

10550

10497

XVII. Udziały niekontrolujące*

90

107

21

25

XVIII.

8677

312

157

75

XIX. Średnia ważona liczba akcji*

14461991

608

154

146

XX. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)

-0,02

-297

3

-71

* Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2014 roku.

 

Pliki do pobrania: